Διοικητικό Συμβούλιο

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος :

Δ. Τσιφτσής

Αντιπρόεδρος :

Γ. Οικονόμου

Γραμματέας :

Ηλ. Σανιδάς

Ταμίας :

Εμμ. Παναγόπουλος

Μέλη :

Διον. Βώρος

Σπ. Οικονόμου

Δ. Πανουσόπουλος

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος :

Κ. Ι. Μανωλάς

Αντιπρόεδρος :

Ν. Λυρατζόπουλος

Γραμματέας :

Ε. Ι. Ευφραιμίδου

Ταμίας :

Κ. Ρωμανίδης

Μέλη :

Ρ. Χαλάιλε

Γ. Μουρουζίδης

Μ. Καρανίκας

Β. Πόπκο

Ε. Παυλίδου

Μ. Παπαγεωργίου

Λ. Παπαθεοδοσίου

Π. Κοσμάς

Γ. Γκουντινάκη - Μπίτζιου

Δ. Θεοδωρακίδης

Μ. Κεσουδάκη

Επιστημονική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιτροπή

Πρόεδρος :

Γ. Μηνόπουλος

Πρόεδρος :

Κ. Σιμόπουλος

Μέλη :

Β. Βαργεμέζης

Μέλη :

Η. Παπαδόπουλος

Κ. Κουσκούκης

Π. Πρασσόπουλος

Δ. Μπούρος

Α. Χουρδάκης

Δ. Χατσέρας

Η. Θώδης

Δ. Βερέττας

Σ. Κώτσιου

Γ. Γαλάζιος

Μ. Λαζαρίδης

Β. Κοζομπόλης

Β. Λυμπέρης

Μ. Λειβαδίτης

Ι. Μαναβής

Δ. Μαστρογιάννης

Ν. Παπαδόπουλος

Ν. Νικολέττος

Π. Πασαδάκης

Χ. Πιπερίδου

Σ. Τουλουπίδης

Ι. Πνευματικός

Α. Χατζημιχαήλ

Ν. Τζαβαρας

Κ. Ιωαννάκης

Κ. Τσαταλάς

Α. Κεκκές

Μ. Παπαϊωακείμ

Μ. Πιτιακούδης

Β. Σουφτάς