Στοιχεία Επικοινωνίας  

Γραμματεία Συνεδρίου:

 

Α΄ Χειρουργική Κλινική

Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

68100, Δραγάνα Αλεξανδρούπολης

Τηλ.: 2551076103 – Fax .: 2551030425