Αγαπητέ Συνάδελφε,

 

Μία από τις σημαντικές πραγματικότητες που διαπιστώνουμε στην καθημερινή ιατρική μας πράξη και που φαίνεται, αργά αλλά σταθερά, να αυξάνεται είναι εκείνη του ογκολογικού αρρώστου. Όπως όλοι, ανεξάρτητα ειδικότητας, γνωρίζουμε ένα μεγάλο ποσοστό από τους αρρώστους μας είναι πια ογκολογικοί και η αντιμετώπιση τους απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, τεχνολογική υποδομή και κυρίως πολυπαραγοντική προσπέλαση και συνεργασία. Μολονότι αυτά μπορεί να τα βρει κανείς στα ειδικά κέντρα, εντούτοις η συντριπτική πλειοψηφία των ογκολογικών αρρώστων θα απευθυνθούν και θα αντιμετωπισθούν στα γενικά νοσοκομεία και μάλιστα στην πιο κρίσιμη φάση της νόσου. Η αλήθεια αυτή επιβάλει σε όλους μας να έχουμε την απαραίτητη εκείνη γνώση που θα οδηγήσει στα λιγότερα δυνατά λάθη.
Αυτές ακριβώς τις προσδοκίες έχει θέσει ως στόχους και πιστεύει ότι μπορεί να ικανοποιήσει το 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 11-13 Νοεμβρίου 2005.
Πιστεύοντας πως, τόσο η επιλογή των θεμάτων, όσο και οι ομιλητές που θα τα καλύψουν, οι οποίοι ευγενικά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας, ήταν από τις καταλληλότερες δυνατές, σε προσκαλούμε να συμβάλεις στην προσπάθεια ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Οργανωτική Επιτροπή

 

Κ. Ι. Μανωλάς

Καθηγητής Χειρουργικής