Υποβολή Εργασιών

Οι εργασίες του συνεδρίου καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Πληθυσμιακός έλεγχος κακοήθων παθήσεων στην Ελλάδα
 • Καρκίνος θυρεοειδούς
 • Καρκίνος περιφατερείου περιοχής
 • Ενδοογκική αγγειογένεση
 • Μελάνωμα
 • Αδενοκαρκίνωμα ορθού
 • Πρωτοπαθής καρκίνος ήπατος
 • Αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων
 • Περιοχικές χημειοθεραπείες
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός σε συμπαγείς όγκους
 • Λεμφαδένας φρουρός
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική στις κακοήθεις παθήσεις της κοιλιάς

Οι εργασίες θα πρέπει είτε να υποβληθούν, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη γραμματεία του Συνεδρίου, το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου 2005 , στη διεύθυνση:

Α΄ Χειρουργική Κλινική

Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

68100, Δραγάνα Αλεξανδρούπολης

Τηλ.: 2551076103 – Fax .: 2551030425

Εργασίες που θα υποβληθούν με fax δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή της εργασίας αποτελεί η καταβολή συμμετοχής από ένα συγγραφέα τουλάχιστον, στην τράπεζα Eurobank , στον αριθμ. λογαρ. 0089.0200049813 και η αποστολή αντίγραφου κατάθεσης συνοδευόμενο από το έντυπο υποβολής της περίληψης.

Η εργασία πρέπει να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το ειδικό Έντυπο Υποβολής, που μπορείτε να βρείτε εδώ:

Έντυπο Υποβολής σε μορφή Microsoft Word (51 KB )

Έντυπο Υποβολής σε μορφή Adobe PDF (96 KB)

 

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

•  Ο τίτλος της εργασίας να δακτυλογραφηθεί με κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των συγγραφέων (στην ονομαστική), ο τόπος εργασίας ή το Νοσοκομείο από το οποίο προέρχεται η εργασία, να γραφούν με μικρά γράμματα.

•  Να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

•  Η περίληψη να δακτυλογραφηθεί σε μονό διάστημα. Αφήστε διπλό διάστημα μεταξύ του τίτλου και του κειμένου.

Η περίληψη να περιλαμβάνει σκοπό, μελέτη, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συμπεράσματα.

 

Αρχή Σελίδας