Εγγραφή


Για την συμμετοχή στο συνέδριο και την υποβολή εργασιών είναι απαραίτητη η εγγραφή

Ειδικευμένοι Ιατροί € 30

Ειδικευόμενοι Ιατροί € 15

Νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν

Φοιτητές* Δωρεάν

* Να συνοδεύεται από φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωση του Πανεπιστημίου

 

Το δικαίωμα συμμετοχής συμπεριλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Τσάντα με το έντυπο υλικό του Συνεδρίου
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής
  • Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
  • Καφέ στα επίσημα διαλείμματα του Συνεδρίου
  • Δεξίωση υποδοχής συνέδρων

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α) Με την εγγραφή σας στην Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την έναρξη του Συνεδρίου.

β) Με αποστολή του εντύπου εγγραφής στην Γραμματεία του Συνεδρίου, συνοδευόμενο από αντίγραφο κατάθεσης στην τράπεζα Eurobank , στον αριθμ. λογαρ. 0089.0200049813

Το δελτίο εγγραφής μπορείτε να το βρείτε εδώ:

Έντυπο Εγγραφής σε μορφή Microsoft Word (905 KB )

Έντυπο Εγγραφής σε μορφή Adobe PDF (268 KB)


Παρακαλούμε να αποστείλετε το συμπληρωμένο δελτίο στη διεύθυνση:

Α΄ Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολη, 68100 Δραγάνα Αλεξ/πολης

Αρχή Σελίδας